Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2019

Den 29. maj 2019

Kære forældre i klynge NBD

Jeg skriver til jer, fordi jeg tænker, at I kan være blevet utrygge ved at aflevere jeres barn i vores institutioner i Københavns kommune efter den udsendelse, som blev vist på TV2 i går aftes.

I går den 28. maj afholdt vi forældrebestyrelsesmøde i klyngen. På dette møde blev bestyrelsen enige om, at jeg skulle redegøre over for alle forældrene i klyngen om, hvordan vi som klynge arbejder med at højne den pædagogiske kvalitet og informere om, hvordan vi arbejder med at bruge vores tilsynsrapporter som et fagligt udviklingsredskab på klyngen.

Alle enheder arbejder med samme metode, redskaber og systematik. Vi er ikke i mål, og vi bliver det heller ikke, da organisationen hele tiden er i udvikling, da det er en levende organisation - med fokus på læring, refleksion og udvikling.  

Vi har i lederteamet lagt vægt på at stå i spidsen for, at vi fremstår som en transparent organisation med fokus på at skabe en organisation, hvor effekten for vores børn og unge er i centrum i forhold til at give vores børn/unge for de bedste kort på hånden for at komme videre i livet.

Dette har krævet, at vi som lederteam har et fælles fagligt ledelsesfundament, et fælles sprog samt en fælles forståelse for pædagogiske kvalitet og vores ledelsesopgave i klyngen. En af vores største opgaver er at undersøge og vejlede vores medarbejdere og skabe et godt læringsmiljø for dem, så de kan byde ind på opgaven, men samtidig også forstå opgaven. Vi skal som ledere være nysgerrige og undersøgende, men også træde i karakter og tage nogle beslutninger for organisationen - også de beslutninger der kræver mod.    

Derfor har vi i foråret 2018 opstartet et fælles udviklingsprogram med konsulent Charlotte Larsen i forhold til, hvordan vi som lederteam skaber de bedste rammer for at vores medarbejdere kan udføre et ordentligt pædagogisk arbejde. Dette kræver, at vi som lederteam har en fælles forståelse for, hvad god pædagogisk kvalitet er, og at vi er i stand til at kunne udføre det. Denne fælles uddannelse stopper ikke, da vi aldrig bliver færdige. Vi har som lederteam et fælles ledelsesansvar for den faglige kvalitet, vi leverer i klyngen, og alle vores personaler har også et medansvar for den pædagogik, de leverer. Men som lederteam skal vi stå på mål for den kvalitet vi leverer, da det er os, der skal handle på de ting, der ikke fungerer i klyngen.

Vi har den 15. maj 2019 afsluttet hele tilsynet på klyngen, og lederteamet har været til en kvalitets- og supportsamtale med vores områdechef Mikala Jørgensen, pædagogiske konsulent Karen Gregers samt teamleder Rikke Sjøgren, som er leder for støttesupporten. Her drøftede vi kvaliteten og planlagde, hvilken hjælp de forskellige enheder skulle have for at nå deres mål i udviklingsplanen.

Hver enhed har inviteret en forældrerådsrepræsentant med til tilsynsdialogen med vores pædagogiske konsulent, Karen. Mødet er på 3 til 5 timer, hvor konsulenten gennemgår materialet. Ved denne gennemgang deltager klyngeleder, pædagogisk leder, 2-7 personalerepræsentanter samt en forældrerepræsentant.

Jeg har som klyngeleder deltaget på flere forældremøder/ forældrerådsmøder på klyngen, hvor vi har drøftet tilsynsrapporten/ udviklingsplanen for enheden. 

Vi har som lederteam haft fokus på faglig ledelse, hvor fokus er på, hvordan vi skaber effekt for barnets trivsel og udvikling. Dette har i praksis betydet, at vi bruger vores ledelsestid på at understøtte den pædagogiske kvalitet. 

Kendetegnet på en institution med høj faglighed er, at den er transparent overfor forældre og børn. Der er en tydelig organisering, og alle personaler kender deres funktion og opgave og bidrager til arbejdsfællesskabet. De kender kernopgaven og bidrager til den med deres forskellige kompetencer. At personaleressourcerne bliver fordelt i hele huset, så vi sikrer at alle børn i enheden får en god dag - hver dag.

Vi har meget fokus på, at vores MED og TRIO-system virker, og vi skal afholde TRIO-møder på enheden hver måned, da det er der vi skal drøfte de udfordringer, vi møder i hverdagen. Det er vigtigt for os, at vi har en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere skal trives og udvikles, samt at alle vores udfordringer i hverdagen bliver drøftet i et forum.   

Jeg har som klyngeleder to overordnede mål for klyngen (som selvfølgelig har 100 underemner og lange strategipapirer):

1) At kunne levere et høj kvalitetstilbud for alle børn og unge i klyngen

2) At skabe en attraktiv arbejdsplads for personalet

 

Med venlig hilsen

Nina Dam Jensen  G830@kk.dk

Klynge NB D